- Otwierają się nowe możliwości dla naszej gminy – mówi burmistrz Dariusz Wądołowski – Po sześciu latach współpracy w ramach Metropolii Bydgoszcz przystępujemy do realizacji zadania, dzięki któremu pozyskamy pieniądze na budowę przedszkola w Pruszczu przy ul. Jesionowej.

Cieszymy się z tej możliwości bowiem zgłaszając ten projekt dwukrotnie do rządowych programów pomocy spotkaliśmy się z odmową wsparcia.
W ramach ZIT wnioskujemy również o środki na doposażenie i funkcjonowanie przedszkola oraz na projekty miękkie czyli zajęcia edukacyjne w naszych szkołach, podnoszące jakość nauczania - dodaje gospodarz gminy.

15 września przedstawiciele dwudziestu samorządów działających w ramach Metropolii Bydgoszcz podpisali Porozumienie dotyczące zasad współpracy przy tworzeniu  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.

ZIT to szansa na pozyskanie z Unii Europejskiej 500 milionów zł, które zostaną wydane w regionie m.in. na nowoczesny transport, termomodernizację budynków, rewitalizację przestrzeni publicznej, ścieżki rowerowe, rozwój instytucji kultury i oświaty.  


Alina Malanowska
Inspektor ds. promocji

Włodarze samorządów wchodzacych w skład bydgoskiego ZIT

                                              Fot. Robert Sawicki