Przygoda z nauką


Gmina Pruszcz realizuje projekt „PRZYGODA Z NAUKĄ", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Celem wsparcia jest rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów i uczennic oraz zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada jakościowy rozwój usług edukacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców i osiągnięcie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r. następujących efektów:

Zdalna Szkoła

Gmina Pruszcz otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby zdalnej nauki. Nasz samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 74 992,01 zł.
Przyznane środki finansowe w całości pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zdalna Szkoła

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „ZDALNA SZKOŁA –  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu.

Gmina Pruszcz realizuje projekt „WIEM ROZUMIEM UMIEM", który obejmuje 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. Celem wsparcia jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych.