Gmina Pruszcz realizuje projekt „ŁĄCZY NAS NAUKA –  program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci  i młodzieży z gminy Pruszcz ”Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020