Zdalna Szkoła

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „ZDALNA SZKOŁA –  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu.

Gmina Pruszcz w ramach projektu otrzymała dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w wysokości 60.000,00 zł. Zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do szkół z terenu gminy Pruszcz. Mają one ułatwić nauczycielom i uczniom naukę na odległość.

Fot. Laptopy zakupione w ramach projektu.