Zdalna Szkoła

Gmina Pruszcz otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby zdalnej nauki. Nasz samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 74 992,01 zł.
Przyznane środki finansowe w całości pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”