Zarząd Gminny Związku OSP RP w Pruszczu ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz

  • Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Maciej Serafin tel. 606-304-354 
  • Komendant Gminny OSP - Grzegorz Pączek tel. 608-294-190
  • Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Arkadiusz Łyczywek 
  • Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Grzegorz Kruczyński 
  • Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Joanna Tomaszewska  
  • Skarbnik Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Michał Obryk
  • Członek Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP -  Tomasz Maćkowiak
  • Członek Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Łukasz Urbański 
  • Członek  Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Zygmunt Zyś
  • Członek  Zarządu Gminnego Związku OSP RP - Andrzej Grządka

Na terenie Gminy Pruszcz zarejestrowanych jest 14 jednostek. Do czynnego udziału w działaniach ratowniczych i akcjach pożarniczych uprawnionych jest 108 strażaków z 7 jednostek.

Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Pruszcz, OSP Brzeźno, OSP Wałdowo. Jednostki te biorą udział nie tylko w akcjach i zdarzeniach na terenie gminy Pruszcz , ale na terenie powiatu, województwa i kraju.

Jednostki spoza systemu typu S: OSP Łowinek, OSP Serock, OSP Parlin, jednostka pomocnicza OSP Łowin. Te jednostki posiadają na wyposażeniu samochody specjalne-pożarnicze

Pozostałe jednostki typu M, czyli nie biorące udziału w akcjach, bez uprawnień do działań, działające w formie Stowarzyszeń: OSP Cieleszyn, OSP Gołuszyce, OSP Luszkówko, OSP Łaszewo, OSP Mirowice, OSP Topolno, OSP Zawada.