Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji  projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Termin konsultacji 21.01.2021 r. - 21.02.2021 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 20.01.2021 r. o konsultacjach społecznych (PDF, scan z podpisem, 361 KB)


Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 (PDF, 1,64 MB)

 Praca konkursowa

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny Eko przyjaciele - woda i powietrze, zorganizowany przez Gminę Pruszcz w celu zwrócenia uwagi na kwestię ochrony środowiska.
1 czerwca w Urzędzie Gminy w Pruszczu konkursowe prace oceniało jury w składzie: Danuta Rudnik - Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Angelika Lewandowska - Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Pruszczu oraz Mirosława Ziaja - Nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Niewieścinie.
Komisja podkreśliła, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Koronowirusem COVID-19 nadesłane prace wymagały dużego zaangażowania ze strony dzieci i rodziców. Wręczenie nagród  laureatom i osobo wyróżnionym nastąpi na Dożynkach Gminnych planowanych 29.08.2020. W sytuacji gdy Dożynki nie odbędą się,  nagrody zostaną wysłane pocztą.

Konkurs ekologiczny

Eko przyjaciele - woda i powietrze.
Gmina Pruszcz zaprasza do udziału w konkursie, którego celem  jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń wody i powietrza oraz dostępności tych dwóch cennych zasobów przyrody. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Pruszcz.

Zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym klasy 0 –3
II kategoria – dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 – 6
III kategoria – młodzież szkół podstawowych 7 - 8

Park przy ul. Okrężnej

W miesiącu kwietniu wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, które stanowią rekompensatę usuniętych przy drogach gminnych, drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Nowe nasadzenia zobaczyć można:
- przy ul. Sportowej w Pruszczu,
- na boisku (17 szt. drzew z gat. wiśnia kolumnowa ‘Amanogawa’),
- w Parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu (11 szt. drzew z gat. klon pospolity ‘Royal Red’, 19 szt. drzew z gat. wiśnia piłkowana  ‘Pendula’ i 1 szt. drzewa z gatunku buk zwyczajny),
- przy ul. Modrzewiowej w Pruszczu (2 szt. modrzewi szczepionych).
Ponadto na terenie Szkoły Podstawowej w Pruszczu posadzono 90 szt. krzewów z gat. irga pozioma i 46 szt. krzewów z gat. berberys zielony.

FOTO