Konkurs ekologiczny

Eko przyjaciele - woda i powietrze.
Gmina Pruszcz zaprasza do udziału w konkursie, którego celem  jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń wody i powietrza oraz dostępności tych dwóch cennych zasobów przyrody. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Pruszcz.

Zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym klasy 0 –3
II kategoria – dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 – 6
III kategoria – młodzież szkół podstawowych 7 - 8


Problematykę konkursu można streścić w następujących pytaniach:
1.    Kiedy woda i powietrze jest zanieczyszczone, a kiedy czyste?
2.    Jakie są najważniejsze źródła zanieczyszczeń wody i powietrza?
3.    Jak zanieczyszczenia wody i powietrza wpływają na nasze zdrowie i środowisko,
co zyskujemy oddychając czystym powietrzem?
4.    Jak poprawić jakość powietrza w naszej okolicy?
5.    Jak oszczędzać wodę?
Organizatorzy zachęcają uczestników, by w swoich pracach spróbowali odpowiedzieć na te pytania lub zilustrowali powiązane z nimi problemy.

Technika wykonania prac:
1) Praca plastyczna w technice dowolnej (np. rysunek, malarstwo, szkic)
1.    praca powinna być wykonana na papierze, preferowany format A3,
2.    praca płaska bez użycia materiałów sypkich, np. ryż, kasza, brokat
3.    wyklucza się użycie grafiki komputerowej

2) Plakat:
1.    praca powinna być wykonana na brystolu o formacie papieru A2 (420 x 594 mm) lub A3 (297 x 420 mm),
2.    praca płaska w technice dowolnej bez użycia materiałów sypkich np. ryż, kasza,brokat

3) Komiks:
1.    historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony komiksu),
2.    na stronie powinny być nie więcej niż 4 rysunki – scenki,
3.    rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.

Zasady konkursu:
1.    Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę (praca plastyczna, plakat, komiks).
2.    Na odwrocie pracy powinna być umieszczona metryczka, której wzór przesyła organizator konkursu.
3.    Prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury w trzech kategoriach: I przedszkola
i klasy 0-3  szkół podstawowych, II klasy 4-6 szkół podstawowych, III klasy 7-8 szkół podstawowych.
4.    Przewidziane nagrody rzeczowe w konkursie:
- 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej
- 7 wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej
- wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki rzeczowe
5.    Prace konkursowe należy przesłać elektronicznie w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ewentualnie w formie papierowej do biura podawczego Urzędu Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie
do dnia 29 maja 2020 r.
6.    W przypadku wysłania pracy w formie elektronicznej zdjęcie lub skan załączonej metryczki należy przesłać w osobnym pliku.
7.    O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
8.    Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpi
na Dożynkach Gminnych 29 sierpnia 2020 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe wysłane na adres opiekunów prawnych.
Z uwagi na panującą pandemię, jeżeli nie będzie możliwości zorganizowania dożynek wszystkie nagrody zostaną wysłane pocztą.
9.    Nadesłane na konkurs prace pozostają własnością organizatorów.

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Ewelina Grumbliniak, tel. 52 562 43 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

METRYCZKA