Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji  projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Termin konsultacji 21.01.2021 r. - 21.02.2021 r.Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz z 20.01.2021 r. o konsultacjach społecznych (PDF, scan z podpisem, 361 KB)


Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 (PDF, 1,64 MB)

OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)

WÓJT GMINY PRUSZCZ
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.:„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą  na lata 2026-2029”

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą zapoznać się z projektem dokumentu, składać swoje uwagi i wnioski w terminie od 21.01.2021 roku do 12.02.2021 roku (co najmniej 21 dni od ogłoszenia
do publicznej wiadomości).
Projekt programu dostępny jest w siedzibie urzędu Gminy w Pruszczu biuro nr 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Pruszcz www.bip.pruszcz.pl w zakładce ochrona środowiska.

Uwagi i wnioski można składać w formie:
1. Pisemnej na adres:
URZĄD GMINY PRUSZCZ
Ul. GŁÓWNA 33,86-120 Pruszcz
2. Ustnej do protokołu w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy urzędu.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pruszcz.