Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kuj.- pom. na lata 2021 – 2027.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 27 maja 2022 r. do 4 lipca 2022 r.

Projekt dokumentu, informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych oraz formularz składania uwag 


Na podstawie kompleksowej diagnozy obejmującej m.in. systemy transportowe, organizację transportu, bezpieczeństwo ruchu, aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe itp. ustalone zostały cele i projekty rekomendowane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027, wzbogacone o analizę scenariuszowo-prognostyczną ukazującą spodziewany efekt ich wdrożenia w horyzoncie czasowym do 2030 r., zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej.