Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejny, pełen wyzwań rok szkolny. Poprzedni zaskoczył nas potrzebą wprowadzenia zdalnej pracy na dużą skalę.

Nie było łatwo. Duże koszty, również osobiste ponieśli wszyscy uczestnicy systemu edukacji - uczniowie, rodzice i nauczyciele. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w naszej lokalnej społeczności zostało zauważonych wiele pozytywnych przykładów funkcjonowania w tej nadzwyczajnej formule, oraz - że wielu nauczycieli, służąc swoim wsparciem i zdolnościami, zyskało uznanie rodziców i uczniów. Dziękuję nauczycielom i nauczycielkom za dotychczasową wytrwałość, rodzicom za cierpliwość oraz uczniom i uczennicom za pracowitość.

Dożynkowy chleb

Drodzy Rolnicy,
Spotykamy się co roku u progu jesieni by cieszyć się z tego, co podarowała nam ziemia.
Dożynki to wyjątkowy czas dla każdego rolnika: święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Dziękuję za Wasz wielki trud, za pracę na roli i za niezłomną postawę mimo wielu codziennych trudności. Życzę Wam aby ziemia obfitowała w plony, a pogoda zawsze sprzyjała. Mam nadzieję, że nie zabraknie zdrowia, sił i energii do dalszej pracy, która przyniesie satysfakcję i godziwe wynagrodzenie.
Pragnę też podziękować księdzu kanonikowi Jerzemu Mroczyńskiemu oraz wikariuszowi Markowi Jażdżewskiemu za uroczystą, dziękczynną Mszę Świętą w intencji rolników i za zebrane plony, odprawioną dziś w Kościele Parafii Trójcy Świętej w Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz 
Dariusz Wądołowski

Konsultacje społeczne

Podjęliśmy się bardzo trudnego wyzwania uzyskania praw miejskich dla Pruszcza.
Nie oznacza to, że je otrzymamy. Proszę aby każdy podszedł do tego tematu merytorycznie ponieważ może to zaważyć na tempie rozwoju całej Gminy Pruszcz.  
W  dniach  od  1 września  do 15 października  zostaną  przeprowadzone KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz.
W tym okresie odbędą się zebrania wiejskie podczas których Powołana Komisja ds. konsultacji będzie zbierać głosy. Każdy mieszkaniec osobiście złoży podpis na  listach  konsultacyjnych i odda swój głos (niejawnie). Jeśli  ktoś  z  Państwa  nie  będzie mógł uczestniczyć w zebraniu wiejskim, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić  w  Urzędzie  Gminy  w  Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo, 
powoli dobiega końca najbardziej nietypowy rok szkolny we współczesnej historii oświaty. Rok, w którym prawie 40% (naprawdę trudno w to uwierzyć) dni przeznaczonych na naukę uczniowie i nauczycieli spędzili poza murami szkoły. Rok, który dostarczył nam wiele nowych doświadczeń i przemyśleń związanych z rolą nauczyciela w procesie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności uczniów. Rok, który jak żaden inny pokazał, jak bardzo potrzebna jest dobra współpraca z rodzicami.
Przez tych kilka miesięcy rodzice nie tylko zapewniali dzieciom warunki do nauki, ale też aktywnie ich wspierali, stając się kolejnymi nauczycielami swoich dzieci. Był to również czas, w którym zrodziło się wiele ciekawych inicjatyw, nawiązały się nowe relacje, dzieci odkryły swoje nowe możliwości, a nauczyciele jeszcze bardziej dostrzegli ich potencjał.