Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
Obecnie najważniejsza sprawa to stan epidemii na terenie gminy. O ile wcześniej mieliśmy ok. 50 osób na kwarantannie to w ostatnich dniach liczba ta zwiększyła się do ok. 200 osób. Na szczęście nie ma przypadków śmiertelnych i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Urząd Gminy od dwóch tygodni pracuje w systemie hybrydowym zapewniając mieszkańcom obsługę w załatwianiu bieżących spraw. Oczywiście proszę tu o zachowanie dystansu i przychodzenie do Urzędu w sprawach pilnych, a mniej ważne sprawy proszę załatwiać telefonicznie.

Obecna sytuacja zmieniła nam plany, co do obchodów Święta Niepodległości. Nie będzie żadnych uroczystości,  jedynie Msza św. w dużo skromniejszym zakresie niż planowaliśmy.

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejny, pełen wyzwań rok szkolny. Poprzedni zaskoczył nas potrzebą wprowadzenia zdalnej pracy na dużą skalę.

Nie było łatwo. Duże koszty, również osobiste ponieśli wszyscy uczestnicy systemu edukacji - uczniowie, rodzice i nauczyciele. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w naszej lokalnej społeczności zostało zauważonych wiele pozytywnych przykładów funkcjonowania w tej nadzwyczajnej formule, oraz - że wielu nauczycieli, służąc swoim wsparciem i zdolnościami, zyskało uznanie rodziców i uczniów. Dziękuję nauczycielom i nauczycielkom za dotychczasową wytrwałość, rodzicom za cierpliwość oraz uczniom i uczennicom za pracowitość.

Dożynkowy chleb

Drodzy Rolnicy,
Spotykamy się co roku u progu jesieni by cieszyć się z tego, co podarowała nam ziemia.
Dożynki to wyjątkowy czas dla każdego rolnika: święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Dziękuję za Wasz wielki trud, za pracę na roli i za niezłomną postawę mimo wielu codziennych trudności. Życzę Wam aby ziemia obfitowała w plony, a pogoda zawsze sprzyjała. Mam nadzieję, że nie zabraknie zdrowia, sił i energii do dalszej pracy, która przyniesie satysfakcję i godziwe wynagrodzenie.
Pragnę też podziękować księdzu kanonikowi Jerzemu Mroczyńskiemu oraz wikariuszowi Markowi Jażdżewskiemu za uroczystą, dziękczynną Mszę Świętą w intencji rolników i za zebrane plony, odprawioną dziś w Kościele Parafii Trójcy Świętej w Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz 
Dariusz Wądołowski

Konsultacje społeczne

Podjęliśmy się bardzo trudnego wyzwania uzyskania praw miejskich dla Pruszcza.
Nie oznacza to, że je otrzymamy. Proszę aby każdy podszedł do tego tematu merytorycznie ponieważ może to zaważyć na tempie rozwoju całej Gminy Pruszcz.  
W  dniach  od  1 września  do 15 października  zostaną  przeprowadzone KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz.
W tym okresie odbędą się zebrania wiejskie podczas których Powołana Komisja ds. konsultacji będzie zbierać głosy. Każdy mieszkaniec osobiście złoży podpis na  listach  konsultacyjnych i odda swój głos (niejawnie). Jeśli  ktoś  z  Państwa  nie  będzie mógł uczestniczyć w zebraniu wiejskim, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić  w  Urzędzie  Gminy  w  Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski