Dotacja na projekt

W dniu 3.09.2021 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz” na lata  2021 – 2023.