Gmina Pruszcz współpracuje  z organizacjami pozarządowymi na podstawie Program współpracy, dokumentu, który określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego działającego na danym terenie