Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33 , 86-120 Pruszcz w terminie do 30 kwietnia 2020 roku, do godz. 15:15.

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł, odpowiednio:
a) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 000,00 zł.
b) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 4 000,00 zł.
c) Turystyka – 4 000,00 zł.
d) Ochrona zdrowia – 4 000,00 zł.
e) Promocja gminy – 4 000,00 zł.

Oferent musi zapewnić udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł lub wkładu osobowego w wysokości co najmniej 10 % wartości całkowitej projektu.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Alina Malanowska Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych pokój nr 25, tel. 052 562-43-07 lub 664-975-994 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.