Ulica Szkolna w Łowinku

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek, ul. Szkolna.

Wartość inwestycji 399.892,06 zł.
Roboty budowlane polegały na budowie drogi o długości 465 m.

Droga w Mirowicach

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice"

Całkowita wartość zadania - 1.029.987,50 zł, 
Kwota udzielonego dofinansowania z FDS - 617.992,00 zł.

Ulica Torowa w Pruszczu

Budowa drogi gminnej nr 031163C w miejscowości Pruszcz, ul. Torowa.

Zakres prac wyceniono  na wartość 166.500,00 zł  brutto.
Dofinansowanie w kwocie  48.600 złotych

FOTORELACJA

Droga w Topolnie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 95%, tj. 213 866,00 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 225 143,72 zł.

FOTORELACJA