Podpisanie umowy

Koszt inwestycji: 6 mln 262 tys. 943 zł.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.

Świetlica wiejska w Zawadzie

Inwestycja realizowana etapami wyniosła ok. 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Zawady. W końcowym efekcie budynek zyskał nowy dach, docieplone ściany i piękną elewację.


Świetlica wiejska w Łaszewie

Prace budowlane obejmują docieplenie ścian, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Budynek zyska nowa elewację oraz opaskę betonową wokół budynku.

Ścieżka rowerowa

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 km.
Okres realizacji: marzec 2022 - wrzesień 2022
Koszt inwestycji: 1 mln 10 tys. zł.
Dofinansowanie: 600 tys. zł.