Droga w Gołuszycach

Okres realizacji inwestycji 2021/2022.
Całkowita wartość inwestycji to 1 mln 454 tys.zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 674 tys. 255 zł.

Ulica Szkolna w Łowinku

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek, ul. Szkolna.

Wartość inwestycji 399.892,06 zł.
Roboty budowlane polegały na budowie drogi o długości 465 m.

Oczyszczalnia

W ramach w/w operacji wybudowano w 2021 roku odcinek sieci wodociągowej w Niewieścinie oraz wysoko wydajne oczyszczalnie ścieków dostosowane technologicznie do specyfiki budynków z których będą oczyszczane ścieki tj. Szkoła Podstawowa Niewieścin z lokalizacją w Niewieścinie oraz Zbrachlinie, Szkoła Podstawowa Łowinek, Szkoła Podstawowa Serock, Przedszkole w Serocku, Dom Kultury w Serocku, budynek komunalny w Serocku z Ośrodkiem Zdrowia oraz świetlica w Łowinku.

Ulica Torowa w Pruszczu

Budowa drogi gminnej nr 031163C w miejscowości Pruszcz, ul. Torowa.

Zakres prac wyceniono  na wartość 166.500,00 zł  brutto.
Dofinansowanie w kwocie  48.600 złotych

FOTORELACJA