Droga w Mirowicach

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice"

Całkowita wartość zadania - 1.029.987,50 zł, 
Kwota udzielonego dofinansowania z FDS - 617.992,00 zł.

ulica Sportowa

Inwestycja możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, przeznaczonych na przebudowę publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, świadczących usługi społeczne lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

Koszt inwestycji 57 tys. 296 zł.
Wkład własny to 32 tys. 750 zł. 

Droga w Topolnie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 95%, tj. 213 866,00 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 225 143,72 zł.

FOTORELACJA

Ulica Leśna w Łowinku

Jesień 2020r. Realizacja inwestycji na ulicy Leśnej w Łowinku.

Przebudowę drogi rozpoczęto w 2017 roku realizując I etap na odcinku 172 m.
Jesienią 2020 r. przebudowano drogę na dalszym odcinku o długości 412 m. Koszt 150 tys. zł.
Wykonano wzmocnienie podbudowy, jezdnię bitumiczną o szer. 3,0 m wraz z obustronną opaską o szer. 0,5 m., a w ramach robót dodatkowych zjazdy do posesji.

FOTORELACJA