Droga w Topolnie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 95%, tj. 213 866,00 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 225 143,72 zł.

FOTORELACJA

Ulica Leśna w Łowinku

Jesień 2020r. Realizacja inwestycji na ulicy Leśnej w Łowinku.

Przebudowę drogi rozpoczęto w 2017 roku realizując I etap na odcinku 172 m.
Jesienią 2020 r. przebudowano drogę na dalszym odcinku o długości 412 m. Koszt 150 tys. zł.
Wykonano wzmocnienie podbudowy, jezdnię bitumiczną o szer. 3,0 m wraz z obustronną opaską o szer. 0,5 m., a w ramach robót dodatkowych zjazdy do posesji.

FOTORELACJA

ulica Sportowa

Inwestycja możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, przeznaczonych na przebudowę publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, świadczących usługi społeczne lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

Koszt inwestycji 57 tys. 296 zł.
Wkład własny to 32 tys. 750 zł. 

Droga Niewieścin-Suponin

Jesień 2020 r. - Budowa i modernizację drogi Niewieścin - Suponin na odcinku zabudowy zwartej o długości 1,242 mb.

Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 3,5 z mijankami o szer. 5,0 m w technologii  bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, w zamian za usunięte.

Zadanie dotyczy budowy  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 151.200 zł.

Całkowity koszt zadania  to ok. 635 tys. zł.

FOTORELACJA