Droga Niewieścin-Suponin

Jesień 2020 r. - Budowa i modernizację drogi Niewieścin - Suponin na odcinku zabudowy zwartej o długości 1,242 mb.

Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 3,5 z mijankami o szer. 5,0 m w technologii  bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, w zamian za usunięte.

Zadanie dotyczy budowy  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 151.200 zł.

Całkowity koszt zadania  to ok. 635 tys. zł.

FOTORELACJA

Budowa ulicy Jesionowej

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje rozbudowy ulicy Jesionowej w Pruszczu.
Całkowita wartość zadania to 1 561 763,37 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi 1 093 234,00 zł.

Projekt zakłada budowę:
•    jezdni o szer. 5,50 m,
•    chodnika przy jezdni o szer. 2,00 m o dł. 593,62 m z prawej strony oraz lewego o długości  25,43 odsuniętego od jezdni o szer. 1,50 m o dł. 145,89 m,
•    poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego, o szer. 0,75 m: strona lewa 406,30 m,
•    zatoki autobusowej peronu przy przystanku komunikacyjnym,
•    usunięcie kolidujących drzew z pasa drogowego.

Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich

Jesienią 2020r nastąpiła realizacja inwestycji na ul. Powstańców Wielkopolskich w Serocku na odcinku o długości 922 mb.:

Zakres prac:
-budowa nawierzchni jezdni o szer. 4 m w technologii bitumicznej,
-przebudowa istniejących zjazdów,
-wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa.

Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł.

FOTORELACJA

Hala Sportowa w Pruszczu

Zakres inwestycji: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i technicznym oraz łącznikiem z już istniejącym zapleczem sportowym.

Powierzchnia użytkowa budynku: 3100 m kw.
Wymiary płyty boiska: 24x46 m
Miejsca na trybunie: 204
Wzdłuż płyty boiska zaprojektowano magazyny sportowe, pomieszczenia dla trenerów. Na parterze będzie zespół szatniowo- anitarny, salki zajęciowe oraz siłownia.Na piętrze będzie sala z zapleczem kuchennym i tarasem widokowym, sala fitness oraz pomieszczenia administracyjne.
Halę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych łącznie z windą. Budynek zostanie połączony z  pobliską szkołą bezpiecznym ciągiem pieszym z chodnikiem.