Świetlica w Cieleszynie

Gmina Pruszcz skorzystała z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  
Świetlica wymagała remontu, a zadanie  wpisało się w kryteria konkursu więc skorzystaliśmy z możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Mówimy tu o refundacji w kwocie 82 tys. 461  zł.
W ramach inwestycji docieplono ściany nadziemia i  wymieniono pokrycie dachowe.
Wewnątrz budynku wykonano sufit podwieszony i odświeżono ściany. Położono nową  instalację elektryczną, wyposażono WC dla osób niepełnosprawnych.

Altana w Brzeźnie

W 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wybudowano altanę z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców.  Wieś zyskała zadaszone miejsce o powierzchni 100 m2 z grillem, stołem i ławeczkami. Koszt to ok.80 tys. zł., z czego 46 tys. zł. pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Relacja z uroczystego otwarcia w Gminnym Fleszu Oglądaj

Wymiana oświetlenia

Nasz wysiłek i starania włożone w pozyskanie dotacji na wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Łowin-Pruszcz-Wałdowo przyniosły efekty. Z końcem 2019r. zakończyliśmy prace związane z wymianą 327 szt. istniejących opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Koszt wyniósł  620 tys. zł w tym 498 tys. zł dofinansowania z RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego.  

Projekt pn: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.  Dofinansowanie wynosi 80,25% kosztów całkowitych inwestycji.

Droga Serock-Brzeźno

I etap w 2018 r. - 1 mln 58 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I

II etap w 2019 r. - 1 mln 370 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II

Dotacja w kwocie 489 tys. zł z budżetu państwa.