Ulica Równa

Jesienią  2019 roku zakończyła się inwestycja  na ulicy Równej. Droga została rozbudowana  na odcinku 343 metrów. Powstała jezdnia o szerokości  5,5 m, a  przy niej dwumetrowy chodnik. Dla ułatwienia ruchu przebudowaniu ulega skrzyżowanie z ul. Okrężną i Radosną. Zyskaliśmy  dwa przejścia dla pieszych doświetlone oprawami LED emitującymi światło na pieszych oraz sygnalizację ostrzegawczą (D-6) . Zastosowanie ograniczenia prędkości i progów zwalniających wyspowych oraz radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Koszt 903 tys. zł w tym 616 tys. zł dofinansowania.

- Budujemy mini obwodnice Pruszcza – mówi wójt gminy – w ciągu której ma powstać wiadukt kolejowy.

Świetlica w Bagniewie

W 2019 roku zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową drogi dojazdowej. Zakres projektu obejmował:

-  Prace remontowo-budowlane budynku polegające na  wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, licowaniu ścian, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 145 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.

Droga Konstantowie

Jesienią 2019r. zakończono prace związane z budową drogi gminnej w Konstantowie. Zakres prac wyceniono  na wartość 482.977,46 zł brutto.

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  wykonano w technologii  nawierzchni  bitumicznej realizowanej  dwuwarstwowo, składającej się  z warstwy wiążącej  i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm.

Inwestycja współfinansowana jest  przy udziale środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie  81.000 złotych. W efekcie  wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,50 m  i długości 0,9 km z obustronnie utwardzonymi kruszywem poboczami. 

Świetlica w Cieleszynie

Gmina Pruszcz skorzystała z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  
Świetlica wymagała remontu, a zadanie  wpisało się w kryteria konkursu więc skorzystaliśmy z możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Mówimy tu o refundacji w kwocie 82 tys. 461  zł.
W ramach inwestycji docieplono ściany nadziemia i  wymieniono pokrycie dachowe.
Wewnątrz budynku wykonano sufit podwieszony i odświeżono ściany. Położono nową  instalację elektryczną, wyposażono WC dla osób niepełnosprawnych.