Plac w Serocku

Plac powstał jesienią 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią. Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.

Park

Gmina Pruszcz w 2019 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej przy ul. Okrężnej w Pruszczu” w wysokości dotacji 2 699,00 zł z udziałem własnym Gminy w wysokości 2861,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem została doposażona ścieżka edukacyjna przy ul. Okrężnej w Pruszczu o nową tablicę edukacyjną : KOŁO WIEDZY oraz dwa Ławostoły z grami planszowymi.