Świetlica wiejska w Zawadzie

Inwestycja realizowana etapami wyniosła ok. 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Zawady. W końcowym efekcie budynek zyskał nowy dach, docieplone ściany i piękną elewację.


Budowa drogi Wałdowo_Zawada

Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada  (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo.

Ścieżka rowerowa

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 km.
Okres realizacji: marzec 2022 - wrzesień 2022
Koszt inwestycji: 1 mln 10 tys. zł.
Dofinansowanie: 600 tys. zł.

Skwerek przy ul. Witosa

Dofinansowanie: 284.783,00 zł to jest 63,63%.
Kwota z budżetu gminy:  130.217,00 zł.

Okres realizacji: 2021/2022