Hala Sportowa w Pruszczu

Zakres inwestycji: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i technicznym oraz łącznikiem z już istniejącym zapleczem sportowym.

Powierzchnia użytkowa budynku: 3100 m kw.
Wymiary płyty boiska: 24x46 m
Miejsca na trybunie: 204
Wzdłuż płyty boiska zaprojektowano magazyny sportowe, pomieszczenia dla trenerów. Na parterze będzie zespół szatniowo- anitarny, salki zajęciowe oraz siłownia.Na piętrze będzie sala z zapleczem kuchennym i tarasem widokowym, sala fitness oraz pomieszczenia administracyjne.
Halę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych łącznie z windą. Budynek zostanie połączony z  pobliską szkołą bezpiecznym ciągiem pieszym z chodnikiem.

Ulica Równa

Jesienią  2019 roku zakończyła się inwestycja  na ulicy Równej. Droga została rozbudowana  na odcinku 343 metrów. Powstała jezdnia o szerokości  5,5 m, a  przy niej dwumetrowy chodnik. Dla ułatwienia ruchu przebudowaniu ulega skrzyżowanie z ul. Okrężną i Radosną. Zyskaliśmy  dwa przejścia dla pieszych doświetlone oprawami LED emitującymi światło na pieszych oraz sygnalizację ostrzegawczą (D-6) . Zastosowanie ograniczenia prędkości i progów zwalniających wyspowych oraz radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Koszt 903 tys. zł w tym 616 tys. zł dofinansowania.

- Budujemy mini obwodnice Pruszcza – mówi wójt gminy – w ciągu której ma powstać wiadukt kolejowy.

Remiza OSP w Pruszczu

Zakres inwestycji:
I etap (2019) – wyburzenie starej cześć budynku z lat 50-tych.
II etap (2019/2020)  – wybudowanie nowego budynku remizy.

Pomieszczenia remizy zajmują 511 m kw., parter – 269 m kw. Na parterze znajdują się trzy garaże. Dwa na duże wozy i jeden na średni. Magazyn, pomieszczenie techniczne, szatnia, sanitariat, suszarnia do węży i ubrań. Zainstalowano  system wyciągu spalin.

Koszt Inwestycji – ok. 1 mln zł. Środki pochodzą z funduszy własnych gminy.
Otwarcie obiektu: czerwiec 2020

W kolejnym etapie na piętrze powstaną: sala konferencyjna, pomieszczenie dla KGW, sanitariaty.

FOTO

Droga Konstantowie

Jesienią 2019r. zakończono prace związane z budową drogi gminnej w Konstantowie. Zakres prac wyceniono  na wartość 482.977,46 zł brutto.

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  wykonano w technologii  nawierzchni  bitumicznej realizowanej  dwuwarstwowo, składającej się  z warstwy wiążącej  i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm.

Inwestycja współfinansowana jest  przy udziale środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie  81.000 złotych. W efekcie  wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,50 m  i długości 0,9 km z obustronnie utwardzonymi kruszywem poboczami.