Grafika tytułowa

Zadanie pn. "Przebudowa  dróg zlokalizowanych na działkach nr 4/4 i 4/70 w miejscowości Niewieścin"

Całkowita wartość inwestycji wynosi 332.234,02 zł

Planowane zakończenie prac do 20.11.2022r.

Świetlica wiejska w Łaszewie

Prace budowlane obejmują docieplenie ścian, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Budynek zyskał nową elewację oraz opaskę betonową wokół budynku.

Całkowity koszt inwestycji to 192 tys. zł z czego 105 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.

Podpisanie umowy

Koszt inwestycji: 6 mln 262 tys. 943 zł.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.

Świetlica wiejska w Zawadzie

Inwestycja realizowana etapami wyniosła ok. 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Zawady. W końcowym efekcie budynek zyskał nowy dach, docieplone ściany i piękną elewację.