Altana w Brzeźnie

W 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wybudowano altanę z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców.  Wieś zyskała zadaszone miejsce o powierzchni 100 m2 z grillem, stołem i ławeczkami. Koszt to ok.80 tys. zł., z czego 46 tys. zł. pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Relacja z uroczystego otwarcia w Gminnym Fleszu Oglądaj

Plac w Serocku

Plac powstał jesienią 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią. Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.

Droga Serock-Brzeźno

I etap w 2018 r. - 1 mln 58 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I

II etap w 2019 r. - 1 mln 370 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II

Dotacja w kwocie 489 tys. zł z budżetu państwa.

Park

Gmina Pruszcz w 2019 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej przy ul. Okrężnej w Pruszczu” w wysokości dotacji 2 699,00 zł z udziałem własnym Gminy w wysokości 2861,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem została doposażona ścieżka edukacyjna przy ul. Okrężnej w Pruszczu o nową tablicę edukacyjną : KOŁO WIEDZY oraz dwa Ławostoły z grami planszowymi.