Zadanie pn. "Przebudowa  dróg zlokalizowanych na działkach nr 4/4 i 4/70 w miejscowości Niewieścin"

Całkowita wartość inwestycji wynosi 332.234,02 zł

Planowane zakończenie prac do 20.11.2022r.

Nawierzchnia  bitumiczna  o dł. 170 m, szerokości 4,0 m, z obustronnymi poboczami po 0,75 m

Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 325.084,02 zł

FOTORELACJA z przebudowy drogi