"Budowa dróg gminnych  w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na docinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km +0930 do km 1+281"

W dniu 27.07.2023 r. Burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał ze Zbigniewem Sosnowskim - Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy  w wysokości 1.154.489,00 zł.

06.12.2023 r.  została podpisana umowa z wykonawcą FHU ADRA Adam Kudlak. Prace potrwają do czerwca 2024 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach  poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach PROW 2014-2020.

W efekcie wybudowane zostaną drogi o łącznej długości 1,483 km o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z KŁSM, zajazdami do posesji.

Wartość zadania: 1.649.800,00 zł

FOTORELACJA