- Zakończyliśmy kolejną inwestycję drogową - informuje burmistrz Dariusz Wądołowski. - Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, utwardziliśmy plac przy cmentarzu w Pruszczu i wybudowaliśmy nową drogę, prowadzącą do utwardzonego parkingu i w kierunku nowego cmentarza, który powstanie w przyszłości. Nowa ulica zyskała nazwę Zacisze. Mamy teraz ponad dwadzieścia miejsc parkingowych i oświetlenie tego terenu, co z pewnością ułatwi nam odwiedzanie grobów bliskich - dodaje gospodarz.


FOTORELACJA

FILM


Zadanie objęło:
- budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5 m,
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę nowej kanalizacji deszczowej,
- budowę  oświetlenia,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1271, zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości.

 Po zakończeniu prac budowlanych i osiągnięciu parametrów  nastąpiło zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych, poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta i Gminy Pruszcz.

Budowa miejsc parkingowych stanowiła koszty niekwalifikowalne inwestycji.


Zadanie  realizowane  przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 447.124,00 zł, całkowita wartość zadania 899.590,44 zł.