Ulica Równa

Jesienią  2019 roku zakończyła się inwestycja  na ulicy Równej. Droga została rozbudowana  na odcinku 343 metrów. Powstała jezdnia o szerokości  5,5 m, a  przy niej dwumetrowy chodnik. Dla ułatwienia ruchu przebudowaniu ulega skrzyżowanie z ul. Okrężną i Radosną. Zyskaliśmy  dwa przejścia dla pieszych doświetlone oprawami LED emitującymi światło na pieszych oraz sygnalizację ostrzegawczą (D-6) . Zastosowanie ograniczenia prędkości i progów zwalniających wyspowych oraz radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Koszt 903 tys. zł w tym 616 tys. zł dofinansowania.

- Budujemy mini obwodnice Pruszcza – mówi wójt gminy – w ciągu której ma powstać wiadukt kolejowy.