Świetlica w Cieleszynie

Gmina Pruszcz skorzystała z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  
Świetlica wymagała remontu, a zadanie  wpisało się w kryteria konkursu więc skorzystaliśmy z możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Mówimy tu o refundacji w kwocie 82 tys. 461  zł.
W ramach inwestycji docieplono ściany nadziemia i  wymieniono pokrycie dachowe.
Wewnątrz budynku wykonano sufit podwieszony i odświeżono ściany. Położono nową  instalację elektryczną, wyposażono WC dla osób niepełnosprawnych.

Świetlica pełni we wsi funkcję miejscowego centrum kultury i rekreacji. Aktywna działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej owocuje licznymi spotkaniami integracyjnymi dla mieszkańców. Organizacja okolicznościowych  wydarzenia ożywia życie społeczne dlatego istotne jest aby budynek nie ulegał zniszczeniu. A odnowiony wpłynie też na estetykę miejscowości.

- Zadanie jakie sobie postawiłem w 2015 r. odnośnie modernizacji wszystkich świetlic wiejskich na terenie Gminy Pruszcz powinno zostać zrealizowane na koniec 2020 roku. – mówi wójt Dariusz Wądołowski
 
Operacja pt.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie” mająca na celu: wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”