Świetlica w Bagniewie

W 2019 roku zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową drogi dojazdowej. Zakres projektu obejmował:

-  Prace remontowo-budowlane budynku polegające na  wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, licowaniu ścian, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 145 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023.

Z puli środków  Lokalnej Grupy Działania  „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na działania z osi 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020   Gmina otrzymała dofinansowanie  na poziomie 79,39%, tj. 118.988,56 zł.

Wydatki ogółem  wyniosły 152  784,27, w tym wydatki kwalifikowane - 149 897,41 zł.

                            

Fot 1  (od lewej)  Główne wejście do budynku świetlicy w Bagniewie.             

Fot.2  Sala w świetlicy.