Plac w Serocku

Plac powstał jesienią 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią. Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.

Operacja pn. "Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock.
Zakres operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Kwota dofinansowania: 57 tys. 252 zł.

FOTO
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.