Droga Serock-Brzeźno

I etap w 2018 r. - 1 mln 58 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I

II etap w 2019 r. - 1 mln 370 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II

Dotacja w kwocie 489 tys. zł z budżetu państwa.

 
Fot. Droga Serock-Brzeźno