Budowa ulicy Jesionowej

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje rozbudowy ulicy Jesionowej w Pruszczu.
Całkowita wartość zadania to 1 561 763,37 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi 1 093 234,00 zł.

Projekt zakłada budowę:
•    jezdni o szer. 5,50 m,
•    chodnika przy jezdni o szer. 2,00 m o dł. 593,62 m z prawej strony oraz lewego o długości  25,43 odsuniętego od jezdni o szer. 1,50 m o dł. 145,89 m,
•    poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego, o szer. 0,75 m: strona lewa 406,30 m,
•    zatoki autobusowej peronu przy przystanku komunikacyjnym,
•    usunięcie kolidujących drzew z pasa drogowego.

Obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1277C – ul. Witosa, drogą gminną nr 031152C – ul. Polną oraz drogą gminną nr 031114C – ul. Równa/3 Maja.

Dodatkowo inwestycja obejmuje:
•    oświetlenie uliczne z oprawami LED,
•    oznakowanie poziome i pionowe oraz trzy przejścia dla pieszych,  
•    sygnalizacje ostrzegawcza (D-6) oraz doświetlenie przejścia oprawami LED emitującymi światło na pieszych,
•    progi zwalniające wyspowe oraz radar z tablicą zmiennej treści informujący o prędkości pojazdu,  
•    odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej o dł. 159,50 m i rowu o dł. 300,75 m,
•    zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
•    regulacje istniejących zaworów i studni.

Zakończenie inwestycji sierpień 2020r.

FOTO

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz” zrealizowano w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Pruszcz.