Ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku

Jesienią 2020r nastąpiła realizacja inwestycji na ul. Powstańców Wielkopolskich w Serocku na odcinku o długości 922 mb.:

Zakres prac:
-budowa nawierzchni jezdni o szer. 4 m w technologii bitumicznej,
-przebudowa istniejących zjazdów,
-wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa.

Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł.

FOTORELACJA