Ulica Leśna w Łowinku

Jesień 2020r. Realizacja inwestycji na ulicy Leśnej w Łowinku.

Przebudowę drogi rozpoczęto w 2017 roku realizując I etap na odcinku 172 m.
Jesienią 2020 r. przebudowano drogę na dalszym odcinku o długości 412 m. Koszt 150 tys. zł.
Wykonano wzmocnienie podbudowy, jezdnię bitumiczną o szer. 3,0 m wraz z obustronną opaską o szer. 0,5 m., a w ramach robót dodatkowych zjazdy do posesji.

FOTORELACJA