Świetlica w Topolnie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 95%, tj. 213 866,00 zł.
Wydatki ogółem wyniosły 225 143,72 zł.

FOTORELACJA


- Prace remontowo-budowlane budynku: ocieplenie ścian, położenie nowej elewacji, płytek na tarasie i schodach, wymiana stolarki drzwiowej, obróbka blacharska dachu, malowanie ścian wewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników).

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 157 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy.

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej” realizowane zostało w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023 z puli środków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na działania z osi 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.Pasek logotypów