Ulica Torowa w Pruszczu

Budowa drogi gminnej nr 031163C w miejscowości Pruszcz, ul. Torowa.

Zakres prac wyceniono  na wartość 166.500,00 zł  brutto.
Dofinansowanie w kwocie  48.600 złotych

FOTORELACJA

Inwestycja polegała na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się  z warstwy wiążącej  i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw.

W efekcie  wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,50 m  i długości 0,27 km z obustronnie utwardzonymi kruszywem poboczami. 

Zadanie współfinansowane jest  ze środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie  48.600 złotych.