Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek, ul. Szkolna.

Wartość inwestycji 399.892,06 zł.
Roboty budowlane polegały na budowie drogi o długości 465 m.

Nawierzchnie jezdni wykonano w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Przebudowano istniejące zjazdy, wykonano obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędną infrastrukturę (m.in. znaki pionowe).

Przecięcie wstęgi na otwarciu drogi

Fot, od lewej: Przewodniczący Rady Piotr Radecki, sołtys i radny wsi Arkadiusz Łyczywek, wójt Dariusz Wądołowski oraz wójt sąsiedniej gminy Świekatowo Marek Topoliński.