Skwerek przy ul. Witosa

Dofinansowanie: 284.783,00 zł to jest 63,63%.
Kwota z budżetu gminy:  130.217,00 zł.

Okres realizacji: 2021/2022

Zakres prac:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi,
- nasadzenia drzew i krzewów, obsiew trawą,
- budowa trzech altan wraz z instalacjami fotowoltaicznymi na dachu służącymi do ich oświetlenia,
- przyłącze wodociągowe do zdroju (czerpni wody),
- montaż elementów małej architektury: betonowych ławek, koszy, stolika do gry w szachy i chińczyka, stołu do piłkarzyków oraz placu do gry w bule.

Zadanie dofinansowane ze środków UE dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

FOTORELACJA

logotypy unijne