Droga w Gołuszycach

Okres realizacji inwestycji 2021/2022.
Całkowita wartość inwestycji to 1 mln 454 tys.zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 674 tys. 255 zł.


Inwestycja objęła dwa odcinki: 1 dr. gm. nr 031103C, 2 dr. gm. nr 031104C, które łącznie tworzą odcinek o długości 996,13 m.

Początek opracowania (odcinek 1) przyjęto w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1277C (rondo), gdzie zaprojektowano w pasie drogi gminnej nr 031103C wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych.


Szerokość  drogi o nawierzchni bitumicznej jest zmienna: 4,0-6,0m  z mijankami w obrębie skrzyżowań. Pobocza gruntowe na przeważającej długości drogi o szerokości 0,75m, wykonane także przy zjazdach indywidualnych i publicznych.

Odcinek 2 stanowi drogę gminną nr 031104C, która łączy się z drogą powiatową nr 1277C, w obrębie której przebudowano skrzyżowania.
Przebudowano też wszystkie zjazdy i dojścia do posesji. 

Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi, w tym: ograniczenia prędkości oraz progi zwalniające wyspowe,  w wyznaczonym przejściu dla pieszych  zastosowano aktywne oznakowanie pionowe  D-6. Tereny niezagospodarowane przez infrastrukturę drogową  wyprofilowano i obsiano trawą.

FOTORELACJA z budowy drogi 

FOTORELACJA Z OTWARCIA DROGI