Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 km.
Okres realizacji: marzec 2022 - wrzesień 2022
Koszt inwestycji: 1 mln 10 tys. zł.
Dofinansowanie: 600 tys. zł.

Zadanie   "Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – ul. Wyzwolenia w Pruszcz." dofinansowane w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,
Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

FOTORELACJA