Świetlica wiejska w Zawadzie

Inwestycja realizowana etapami wyniosła ok. 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Zawady. W końcowym efekcie budynek zyskał nowy dach, docieplone ściany i piękną elewację.