Prace budowlane obejmują docieplenie ścian, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Budynek zyskał nową elewację oraz opaskę betonową wokół budynku.

Całkowity koszt inwestycji to 192 tys. zł z czego 105 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.

Projekt pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszowie w ramach współfinansowania ze środków UE - podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.


Link do artykułu z otwarcia świetlicy

FOTORELACJA