Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 031115C ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku w km. 0+000 do km 0+922 o długości 0,92 km.
Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł.

Budowa ulicy Jesionowej

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz”.
Całkowita wartość zadania to 1 561 763,37 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi 1 093 234,00 zł.