Budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 031115C ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku w km. 0+000 do km 0+922 o długości 0,92 km.
Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł.

Projekt objął budowę:
- jezdni o szer. 4,0  m,
- poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową 1265C.

Dodatkowo inwestycja obejmuje:
- oznakowanie pionowe,
- odwodnienie drogi w formie rowów przydrożnych,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- regulacje istniejących zaworów i studni.

Budowa ulicy Jesionowej

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz”.
Całkowita wartość zadania to 1 561 763,37 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi 1 093 234,00 zł.

Projekt zakłada budowę:
•    jezdni o szer. 5,50 m,
•    chodnika przy jezdni o szer. 2,00 m o dł. 593,62 m z prawej strony oraz lewego o długości  25,43 odsuniętego od jezdni o szer. 1,50 m o dł. 145,89 m,
•    poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego, o szer. 0,75 m: strona lewa 406,30 m,
•    zatoki autobusowej peronu przy przystanku komunikacyjnym,
•    usunięcie kolidujących drzew z pasa drogowego.