Grafika tytułowa

Gmina Pruszcz realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Pruszcz”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem jest poprawa dostępności do świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.
Dzięki uczestnictwie w projekcie, zostaną dokonane usprawnienia w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Działania są realizowane przez Gminę Pruszcz w okresie 1.06.2022-31.05.2023.
Wartość grantu: 248 825,83 PLN