Koszt inwestycji: 6 mln 262 tys. 943 zł.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.

14 września 2022 r. Burmistrz Dariusz Wądołowski wraz ze Skarbnikiem Marcinem Żebrowskim podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Za- cę Prezesa Zarządu Andrzeja Burczyńskiego na inwestycję drogową o wartości 6 mln 262 tys. 943 zł.

Zadanie „Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel” składa się z następujących elementów:


Element 1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel – Grabówko na odcinku DG 031143C Trępel - Grabówko – w km 0+000-0+800,0 od skrzyżowania z DW 248 oraz w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 248.

Element 2.  Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu na odcinkach dróg:
- DG 031152C (ul. Polna) - 282,6 m (km 0+201-0+486.30)
- DG 031529C (ul. Promienna) - 27,0 m (km 0+000-0+027.00 w obrębie skrzyżowania)
- DG 031153C (ul. Słoneczna) - 9,87 m (km 0+000-0+009.87 w obrębie skrzyżowania)

Element 3. Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu na
odcinkach dróg:
- DG 031156C ul. Spacerowa – w km 0+000-0+183,5
- DG 031154C cz. ul. Północnej – w obrębie skrzyżowania

Element 4. Budowa drogi gminnej osiedlowej w Parlinie na odcinku
drogi wewnętrznej o długości 0,542 km.

Element 5. Budowa dróg gminnych o dł. ok. 1,57 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostową, część ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej na odcinkach dróg:
- DG 031129C (ul. Mostowa) o klasie L
- DG 031127C (Serock ul Górna) o klasie L
- DG 031500C (ul. Górna dz. 404) o klasie D
- DG 031198C (Serock, dz. 399, ul. Górna do Mostowej) o klasie D
- DG 031501C (Serock dz. 504/1, ul. Wyzwolenia) o klasie D
Projektowana szerokość jezdni w terenie zabudowanym: 4,00-5,00 m.

FOTORELACJA

FOTO ULICA POLNA

FOTO ULICA SPACEROWA

FOTO TRĘPEL

FOTO PARLIN

FOTO SEROCK