mapy

Przebudowa dróg w Gołuszycach i Łowinie.

Budowa drogi

23 listopada br. Burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Za-cę prezesa Andrzeja Burczyńskiego na budowa drogi gminnej Wałdowo-Luszkówko (nr 031112C).

mapa


W ramach zadania wykonany będzie remont drogi gminnej na działce nr 216 w Mirowicach na odcinku 0,509 km polegający na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa  łamanego, nawierzchni bitumicznej o szer.  3,50 m wraz z poboczami z KŁSM.

mapa

 "Remont drogi gminnej nr 031175C od km 0+000 do km 0+490 na długości 0,490km w miejscowości Łowin"