Droga w Gołuszycach

W listopadzie 2021 r. rozpoczęliśmy budowę drogi w Gołuszycach. Całkowita wartość inwestycji to 1 mln 454 tys.zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 674 tys. 255 zł.
Inwestycja obejmuje dwa odcinki: 1 dr. gm. nr 031103C, 2 dr. gm. nr 031104C, które łącznie tworzą odcinek o długości 996,13 m

Początek opracowania (odcinek 1) przyjęto w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1277C (rondo), gdzie zaprojektowano w pasie drogi gminnej nr 031103C wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych.
Szerokość  drogi o nawierzchni bitumicznej jest zmienna: 4,0-6,0m  z mijankami w obrębie skrzyżowań. Pobocza gruntowe na przeważającej długości drogi o szerokości 0,75m, wykonane także przy zjazdach indywidualnych i publicznych.
Odcinek 2 stanowi drogę gminną nr 031104C, która łączy się z drogą powiatową nr 1277C, w obrębie której zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania. W obrębie inwestycji zostaną przebudowane wszystkie zjazdy i dojścia do posesji.  Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome drogi, w tym: ograniczenia prędkości oraz progi zwalniające wyspowe,  w wyznaczonym przejściu dla pieszych  zastosowane zostanie aktywne oznakowanie pionowe  D-6. Tereny niezagospodarowane przez infrastrukturę drogową zostaną wyprofilowane i obsiane trawą.

FOTORELACJA