Wykaz inwestycji planowanych i realizowanych w naszej gminie znajduje się poniżej.

Budowa budynku wychowania przedszkolenego w Pruszczu
Budowa budynku wychowania przedszkolenego w Pruszczu10 May 2024

Projekt „Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.

Budowa drogi przy cmentarzu
Budowa drogi przy cmentarzu14 September 2023

- Zakończyliśmy kolejną inwestycję drogową - informuje burmistrz Dariusz Wądołowski. - Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, utwardziliśmy plac przy cmentarzu w Pruszczu i wybudowaliśmy nową drogę, prowadzącą do utwardzonego parkingu i w kierunku nowego cmentarza, który powstanie w przyszłości. Nowa ulica zyskała nazwę Zacisze. Mamy teraz ponad dwadzieścia miejsc parkingowych i oświetlenie tego terenu, co z pewnością ułatwi nam odwiedzanie grobów bliskich - dodaje gospodarz.

Budowa drogi w Łaszewie
Budowa drogi w Łaszewie28 July 2023

"Budowa dróg gminnych  w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na docinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km +0930 do km 1+281"

Budowa kanalizacji sanitarnej
Budowa kanalizacji sanitarnej 29 June 2023

Dnia 30.05.2023 r. została zawarta umowa  pomiędzy Gminą Pruszcz  reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz a Spółką Komunalną „Błysk” Sp. z o.o, reprezentowaną przez Prezesa Marka Steca na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi”.

„Dostępny samorząd - granty”.
„Dostępny samorząd - granty”.28 November 2022

Gmina Pruszcz realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Pruszcz”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przebudowa drogi w Niewieścinie
Przebudowa drogi w Niewieścinie07 November 2022

Zadanie pn. "Przebudowa  dróg zlokalizowanych na działkach nr 4/4 i 4/70 w miejscowości Niewieścin" Całkowita wartość inwestycji wynosi 332.234,02 zł Planowane zakończenie prac do 20.11.2022r.

Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel
Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel 15 September 2022

Koszt inwestycji: 6 mln 262 tys. 943 zł.Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.

Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie
Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie 05 September 2022

Prace budowlane obejmują docieplenie ścian, stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Budynek zyskał nową elewację oraz opaskę betonową wokół budynku. Całkowity koszt inwestycji to 192 tys. zł z czego 105 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.

Termomodernizacja budynku świetlicy w Zawadzie
Termomodernizacja budynku świetlicy w Zawadzie05 September 2022

Inwestycja realizowana etapami wyniosła ok. 150 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego Zawady. W końcowym efekcie budynek zyskał nowy dach, docieplone ściany i piękną elewację.

Budowa ścieżki rowerowej
Budowa ścieżki rowerowej13 July 2022

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 km.Okres realizacji: marzec 2022 - wrzesień 2022 Koszt inwestycji: 1 mln 10 tys. zł. Dofinansowanie: 600 tys. zł.

Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada
Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada12 July 2022

Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada  (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu26 May 2022

Dofinansowanie: 284.783,00 zł to jest 63,63%. Kwota z budżetu gminy:  130.217,00 zł. Okres realizacji: 2021/2022

Budowa drogi w Gołuszycach
Budowa drogi w Gołuszycach 09 May 2022

Okres realizacji inwestycji 2021/2022. Całkowita wartość inwestycji to 1 mln 454 tys.zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 674 tys. 255 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej
Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej30 November 2021

W ramach w/w operacji wybudowano w 2021 roku odcinek sieci wodociągowej w Niewieścinie oraz wysoko wydajne oczyszczalnie ścieków dostosowane technologicznie do specyfiki budynków z których będą oczyszczane ścieki tj. Szkoła Podstawowa Niewieścin z lokalizacją w Niewieścinie oraz Zbrachlinie, Szkoła Podstawowa Łowinek, Szkoła Podstawowa Serock, Przedszkole w Serocku, Dom Kultury w Serocku, budynek komunalny w Serocku z Ośrodkiem Zdrowia oraz świetlica w Łowinku.

Budowa ulicy Szkolnej w Łowinku
Budowa ulicy Szkolnej w Łowinku16 November 2021

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowinek, ul. Szkolna. Wartość inwestycji 399.892,06 zł.Roboty budowlane polegały na budowie drogi o długości 465 m.

Budowa ulicy Torowej w Pruszczu
Budowa ulicy Torowej w Pruszczu 14 October 2021

Budowa drogi gminnej nr 031163C w miejscowości Pruszcz, ul. Torowa. Zakres prac wyceniono  na wartość 166.500,00 zł  brutto.Dofinansowanie w kwocie  48.600 złotych FOTORELACJA

Budowa drogi w Mirowicach
Budowa drogi w Mirowicach05 July 2021

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice" Całkowita wartość zadania - 1.029.987,50 zł, Kwota udzielonego dofinansowania z FDS - 617.992,00 zł.

Modernizacja świetlicy w Topolnie i przebudowa drogi
Modernizacja świetlicy w Topolnie i przebudowa drogi 11 June 2021

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 95%, tj. 213 866,00 zł.Wydatki ogółem wyniosły 225 143,72 zł. FOTORELACJA

Przebudowa ulicy Sportowej w Pruszczu
Przebudowa ulicy Sportowej w Pruszczu 11 June 2021

Inwestycja możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, przeznaczonych na przebudowę publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, świadczących usługi społeczne lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych. Koszt inwestycji 57 tys. 296 zł. Wkład własny to 32 tys. 750 zł. 

Ulica Leśna w Łowinku
Ulica Leśna w Łowinku01 December 2020

Jesień 2020r. Realizacja inwestycji na ulicy Leśnej w Łowinku. Przebudowę drogi rozpoczęto w 2017 roku realizując I etap na odcinku 172 m.Jesienią 2020 r. przebudowano drogę na dalszym odcinku o długości 412 m. Koszt 150 tys. zł.Wykonano wzmocnienie podbudowy, jezdnię bitumiczną o szer. 3,0 m wraz z obustronną opaską o szer. 0,5 m., a w ramach robót dodatkowych zjazdy do posesji. FOTORELACJA

Droga Niewieścin - Suponin
Droga Niewieścin - Suponin 30 November 2020

Jesień 2020 r. - Budowa i modernizację drogi Niewieścin - Suponin na odcinku zabudowy zwartej o długości 1,242 mb. Zakres prac: - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 3,5 z mijankami o szer. 5,0 m w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego,- przebudowę istniejących zjazdów,- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, w zamian za usunięte. Zadanie dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy udziale środków budżetu...

Ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku
Ulica Powstańców Wielkopolskich w Serocku30 November 2020

Jesienią 2020r nastąpiła realizacja inwestycji na ul. Powstańców Wielkopolskich w Serocku na odcinku o długości 922 mb.: Zakres prac:-budowa nawierzchni jezdni o szer. 4 m w technologii bitumicznej,-przebudowa istniejących zjazdów,-wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa. Całkowita wartość zadania to 566 652,70 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi  349 164,00  zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 208 189,00 zł. FOTORELACJA

Budowa ulicy Jesionowej w Pruszczu
Budowa ulicy Jesionowej w Pruszczu28 May 2020

W roku 2020 gmina przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych realizuje inwestycje rozbudowy ulicy Jesionowej w Pruszczu.Całkowita wartość zadania to 1 561 763,37 zł, a kwota udzielonego dofinansowania z FDS wynosi 1 093 234,00 zł. Projekt zakłada budowę: • jezdni o szer. 5,50 m, • chodnika przy jezdni o szer. 2,00 m o dł. 593,62 m z prawej strony oraz lewego o długości 25,43 odsuniętego od jezdni o szer. 1,50 m o dł. 145,89 m,•...

Budowa Hali Sportowej w Pruszczu
Budowa Hali Sportowej w Pruszczu 04 May 2020

Zakres inwestycji: Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i technicznym oraz łącznikiem z już istniejącym zapleczem sportowym. Powierzchnia użytkowa budynku: 3100 m kw.Wymiary płyty boiska: 24x46 mMiejsca na trybunie: 204Wzdłuż płyty boiska zaprojektowano magazyny sportowe, pomieszczenia dla trenerów. Na parterze będzie zespół szatniowo- anitarny, salki zajęciowe oraz siłownia.Na piętrze będzie sala z zapleczem kuchennym i tarasem widokowym, sala fitness oraz pomieszczenia administracyjne.Halę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych łącznie z windą. Budynek zostanie połączony z...

Budowa Remizy OSP w Pruszczu
Budowa Remizy OSP w Pruszczu 30 April 2020

Zakres inwestycji: I etap (2019) – wyburzenie starej cześć budynku z lat 50-tych.II etap (2019/2020) – wybudowanie nowego budynku remizy. Pomieszczenia remizy zajmują 511 m kw., parter – 269 m kw. Na parterze znajdują się trzy garaże. Dwa na duże wozy i jeden na średni. Magazyn, pomieszczenie techniczne, szatnia, sanitariat, suszarnia do węży i ubrań. Zainstalowano system wyciągu spalin. Koszt Inwestycji – ok. 1 mln zł. Środki pochodzą z funduszy własnych gminy.Otwarcie obiektu: czerwiec 2020...

Ulica Równa w Pruszczu
Ulica Równa w Pruszczu05 April 2020

Jesienią 2019 roku zakończyła się inwestycja na ulicy Równej. Droga została rozbudowana na odcinku 343 metrów. Powstała jezdnia o szerokości 5,5 m, a przy niej dwumetrowy chodnik. Dla ułatwienia ruchu przebudowaniu ulega skrzyżowanie z ul. Okrężną i Radosną. Zyskaliśmy dwa przejścia dla pieszych doświetlone oprawami LED emitującymi światło na pieszych oraz sygnalizację ostrzegawczą (D-6) . Zastosowanie ograniczenia prędkości i progów zwalniających wyspowych oraz radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców....

Droga w Konstantowie
Droga w Konstantowie02 April 2020

Jesienią 2019r. zakończono prace związane z budową drogi gminnej w Konstantowie. Zakres prac wyceniono na wartość 482.977,46 zł brutto. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm. Inwestycja współfinansowana jest przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.000 złotych. W efekcie wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości...

Modernizacja świetlicy w Bagniewie
Modernizacja świetlicy w Bagniewie02 April 2020

W 2019 roku zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwa Bagniewko wraz z przebudową drogi dojazdowej. Zakres projektu obejmował: - Prace remontowo-budowlane budynku polegające na wymianie stolarki drzwiowej, obróbce blacharskiej dachu, malowaniu ścian wewnętrznych, licowaniu ścian, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (wymiana instalacji oraz izolacji instalacji CO, montaż pieca elektrycznego wraz z naczyniem zbiorczym, montaż grzejników). - Roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej na odcinku 145 m w celu poprawy dojazdu do świetlicy. Zadanie „Modernizacja świetlicy...

Remont świetlicy w Cieleszynie
Remont świetlicy w Cieleszynie02 April 2020

Gmina Pruszcz skorzystała z funduszy Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” przeznaczonych na podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Świetlica wymagała remontu, a zadanie wpisało się w kryteria konkursu więc skorzystaliśmy z możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Mówimy tu o refundacji w kwocie 82 tys. 461 zł.W ramach inwestycji docieplono ściany nadziemia i wymieniono pokrycie dachowe. Wewnątrz budynku wykonano sufit podwieszony i odświeżono ściany. Położono nową instalację elektryczną, wyposażono WC dla...

Wymiana oświetlenia ulicznego
Wymiana oświetlenia ulicznego02 April 2020

Nasz wysiłek i starania włożone w pozyskanie dotacji na wymianę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Łowin-Pruszcz-Wałdowo przyniosły efekty. Z końcem 2019r. zakończyliśmy prace związane z wymianą 327 szt. istniejących opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Koszt wyniósł 620 tys. zł w tym 498 tys. zł dofinansowania z RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego. Projekt pn: „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Altana w Brzeźnie
Altana w Brzeźnie 02 April 2020

W 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wybudowano altanę z przeznaczeniem na spotkania integracyjne mieszkańców.  Wieś zyskała zadaszone miejsce o powierzchni 100 m2 z grillem, stołem i ławeczkami. Koszt to ok.80 tys. zł., z czego 46 tys. zł. pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Relacja z uroczystego otwarcia w Gminnym Fleszu Oglądaj

Budowa Drogi Serock-Brzeźno
Budowa Drogi Serock-Brzeźno 01 April 2020

I etap w 2018 r. - 1 mln 58 tys. zł. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I II etap w 2019 r. - 1 mln 370 tys. zł. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II Dotacja w kwocie 489 tys. zł z budżetu państwa.

Budowa Placu w Serocku
Budowa Placu w Serocku 31 March 2020

Plac powstał jesienią 2018 roku w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego. W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią. Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.

Park przy ul. Okrężnej w Pruszczu
Park przy ul. Okrężnej w Pruszczu 31 March 2020

Gmina Pruszcz w 2019 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej przy ul. Okrężnej w Pruszczu” w wysokości dotacji 2 699,00 zł z udziałem własnym Gminy w wysokości 2861,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem została doposażona ścieżka edukacyjna przy ul. Okrężnej w Pruszczu o nową tablicę edukacyjną : KOŁO WIEDZY oraz dwa Ławostoły z grami planszowymi.