W ramach obchodów pierwszej rocznicy nadania praw miejskich dla Pruszcza Biblioteka zaprasza uczniów szkół gminnych Gminy Pruszcz z klas IV-VIII
do udziału w wykonaniu pracy plastycznej "Kartka z Pruszcza - miasta szczęścia".


Termin składania prac do 28.04.2023r.
Regulamin i metryczka do pobrania na stronie:
www.pruszcz.naszabiblioteka.com


Informacja:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, ul. Sportowa 1,
tel. : 52 52 127 38